11
xx
login
szukaj w serwisie  
ojpojopiopuopuiopui
PORADY PRAWNE
Funkcjonowanie samorządu:
Finanse samorządu:
Prawo pracy:
Zamówienia publiczne:
PORADY PRAWNE
Prawo pracy

Problemy z definicją wypadku przy pracy

PYTANIE
Definicja dotycząca wypadku przy pracy (ustawa z dnia 30.10. 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami) budzi szereg wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie:

- nagłe (np. wyrok SN z dnia 2 lutego 1977 r. III PRN 50/776 – jest to okres czasu nie przekraczający dniówki roboczej, tj. 8 godzin (np. uchwała SN z dnia 10 stycznia 1979 r. III PZP 19/778 );

- wywołane przyczyną zewnętrzną (np. wyrok SN z dnia 16 czerwca 1980 r. III PRN 33/880 ), mającą miejsce poza organizmem człowieka (wyjątki: zawał serca czy wylew, z tym że musi istnieć dodatkowa przyczyna współsprawcza zewnętrzna – np. wyrok SN z dnia 25.10.1994 r. II URN 38/94 OSNAP 1995/4/52 ; uchwała SN z dnia 6 maja 1976 r. III PZP 2/776 );

- powodujące uraz lub śmierć

poszkodowanego - które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych (np. uchwała SN z dnia 19 maja 1980 r. III PZP 5/880 ),

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia (np. wyrok SN z dnia 13 maja 1982 r. II PAN 8/882 ; wyrok SN z dnia 31 stycznian1973 r. III URN 38/73 OSPiKA 1973/7/143 ),

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński


.:: Strona główna  .:: Serwis Administracyjno-Samorządowy .:: Prenumerata  .:: Kontakt  .:: Wydawnictwo      .:: Admin ::.